11 june 2011

11 june 2011, saturday ( Wypisy z "Ksiąg pożytecznych" XI czyli "Arrival" Kinga Diamonda )

Arrival

"That must be it!"
Through the summer rain of 1845
The coach had finally arrived.
To the valley where the crossroads meet below,
And where all darkness seems to grow,
People blame it on the Hill....
The hill where no one dares to go...
The Mansion... where no one dares to go,
The coach had stopped, and from the window you could see
Seven horseman in the night.
Miriam Natias and Jonathan la Fey
Saw the magic in their eyes.
They were in for a surprise...
The darkness would soon be complete.
A horseman came forth from the dark...
"We know you've come to inherit what's yours... The Mansion.
Take our advise and go back on this night.
If you refuse 18 will become 9... Oh No!"
Oh 18 is 9!
Jonathan laughed and said, "Get out of my way,
I don't believe a word you say."
The seven horseman disappeared into the night.
"Someday you'll need our help, my friend..."
I think poor Jonathan was scared...
18 is actually 9... It stuck in his mind...

Po polsku to, mniej więcej, tak:

Przyjazd

"To musi być to!"
W deszczowe lato roku 1845
Powóz w końcu przybył.
Do doliny poniżej której krzyżowały się drogi,
I gdzie ciemność zdawała się wzrastać.
Ludzie obwiniali o to Wzgórze....
Wzgórze gdzie nikt nie śmiał chodzić...
Dwór...gdzie nikt nie śmiał chodzić...
Powóz zatrzymał się i przez okno mógłbyś zobaczyć
Siedmiu jeźdźców w nocy,
Miriam Natias i Jonathan la Fey
Ujrzeli magię w ich oczach.
Byli zaskoczeni...
Ciemność stawała się całkowita.
Czwarty jeździec wyszedł z ciemności...
"Wiemy, że przybyliście, aby odziedziczyć to co wasze... Dwór.
Posłuchajcie naszej rady i wracajcie skąd przybyliście.
Jeśli odmówicie 18 zamieni się w 9... O Nie!"
Och, 18 to 9!
Jonathan zaśmiał się i powiedział "Zejdźcie mi z drogi,
Nie wierzę w to co mówicie."
Siedmiu jeźdźców znikło w mroku.
"Pewnego dnia będziesz potrzebował naszej pomocy, przyjacielu..."
Myślę, iż biedny Jonathan był przestraszony...
18 to faktycznie 9... To kołatało się w jego umyśle...

tłumaczenie: Beata, za: http://www.rockmetal.pl/tlumaczenia/king.diamond-abigail.html


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register