15 june 2011

15 june 2011, wednesday ( Wypisy z "Ksiąg pożytyecznych" XIII czyli "Sanctus..." )

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli
et terra

maiestatis gloriae tuae.


Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis
numerus,

Te Martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae
maiestatis:

Venerandum tuum verum
et unicum Filium;

Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus
es Filius.

 
Tu ad liberandum suscepturus
hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti

credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
 
(Ad hoc versum omnes se inclinant)
 
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni:
quos pretioso sanguine
redemisti.

Æterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
 
Salvum fac populum tuum,
Domine, et benedic hereditati tuæ.
Et rege
eos, et extolle illos usque in æternum.

 
Per singulos dies benedicimus te;
Et laudamus Nomen tuum in sæculum,

et in sæculum sæculi.
 
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri
domine, miserere nostri.


Fiat misericordia tua,
Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar
in æternum.

 V. Benedicamus Patrem, et Filium, cum Sancto Spiritu.
R. Laudemus, et superexaltemus eum in sæcula.
V. Benedictus es, Domine, in firmamento cæli.
R. Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in sæcula.
V. Domine, exaudis orationem mean.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
 Oremus. Deus, cujus misericordiæ non est numerus, et bonitatis infinitus
est thesaurus: + piissimæ maiestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam
semper clementiam exorantes; * ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem non
deserens, ad præmia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum.

 R. Amen.

W tradycyjnym tłumaczeniu na polski brzmi to tak:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i
ziemia
majestatu chwały Twojej.

 
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet
chwalebny,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

 
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca
niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego
Twojego Syna,

 
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem
Przedwiecznym.

 
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się
wstąpić w łono Dziewicy.

Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo
niebios.

 
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.

Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.

(Na ten wers wszyscy się pochylają) 
 
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią
odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej
chwale.

 
Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I
rządź nimi, i wywyższaj ich aż na wieki.

 
Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na
wieki,
na wieki bez końca.

 
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od
grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad
nami.

 
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie
ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon
na wieki.

za: http://www.sanctus.pl


Ite, Missa est
Idźcie, Ofiara spełniona. Formuła kończąca mszę św. w Kościele Katolickim.
za: hm... am nie wiem za czym, po prostu wiem i już...
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register