2 january 2013

2 january 2013, wednesday ( compulsion' )

Zmuszanie ciała do ciągłej ugody codzienności.
Zmuszanie.

Powtarzalność. Przewidywalność. Ciągłość. Więzioność. Kotwiczoność. Atakowaność. Powtarzalność.

Wymyślanie.
Uwalnianie. Odrywanie. Odchodzenie.

Otwieranie. Zamykanie. Pustość. Pełność. Rozproszoność.

Znikanie. Zaznaczanie, a potem znikanie.
Osobność. Ostateczność. Odtrąconość.

Innienie. Niereagowalność. Niedostępność. Nieodczytalność.
Nieprzymrużanie oczu.

Obecność powiek. 
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register