Poetry

heol
PROFILE About me Friends (8) Poetry (78)8 may 2011

bliskość

byłaś
tak blisko
czekałaś na grzech
nie uwierzyłaś w swoją bezwstydność
słabością osiągnęłaś
ziemię obiecaną
bez powietrza
utraciłaś cielesność obcowania
podałaś ubraną dłoń
nie wiedziałem czy to już koniec
rękawiczka była zimna
chciałem cię
kochać
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register