Poetry

tolekbanan
PROFILE About me Poetry (52) Photography (2)26 march 2014

śladami mistrzów

jesteś pomnikiem
w połowie
może w jednej trzeciej
świadomym działania bezruchu
 
wystawiony na kaprysy ptactwa
i spojrzenia przechodniów
przyjmujesz drobniaki wpychane
w szpary między kamieniami
 
niezmienny w ruchliwym centrum
punkt odniesienia
idea na której stopniach
wiąże się but do jogingu
albo wypija butelkę wina
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register