Poetry

MarkTom
PROFILE About me Friends (5) Poetry (83)26 february 2015

Herkules

Siła godna Herkulesa
kiedy w dłoni pełna kiesa
Arkad strzały trajektoria
w prosty sposób jest victoria

Fenicjanin w grobie leży
cóż narobił aż nie wierzy
Na bok zeszły wszelkie cnoty
kiedy w oku są banknoty


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register