30 june 2014

1 january 1970, thursday ( *** )

i nie mam nic do stracenia oprócz własnej głowy


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 7 | rating: 0/9 | report | add to favorite

Comments:

Hania,  

albo aż ...

report |

issa,  

To ciekawe, że w metaforze "stracić głowę" pozostawia jednak, jakże wspaniałomyślnie, resztę ciała zdatną do życia. Czyż nie? Chociaż na szafocie widać, że bez mózgu i twarzy i ta pogardzana końcówka głowy staje się, hm, mało usposobiona do ludzkich karesów.

report |

RENATA,  

można ją stracić dla kogoś lub czegoś - to jeszcze bedzie do odzyskania może bo jak pójdzie na szafot to juz po wszystkim

report |

issa,  

:) Renata, myślałam raczej o zwodniczości wniosków wysnuwanych z metafory, którą się całkiem wykorzenia z konkretnej, zmysłowej materialności, z której pochodzi. Bo żadnej metafory z samego powietrza. A jednak, coraz częściej widuję, jak ludzie posługują się metaforą z przypisem w rodzaju: "och, tylko nie traktuj przenośni dosłownie". Co brzmi dość zabawnie, skoro ma na ogół znaczyć, ni mniej, ni więcej coś dokładnie przeciwnego: zapomnij, jakie ten zbiór słów miał i ma związki rzeczywiste z czymś innym niż same słowa. Zatem, to zapominanie, skąd wzięła się w ogóle jakaś metafora, byłoby, paradoksalnie, wyłącznie traktowaniem do-słownym, zamiast do-rzecznym, czyli odnoszącym się do rzeczy.

report |

issa,  

Gdyby "stracić głowę" zachowało w sensie metaforycznym bliższe związki z rzeczywistością, robiłoby społeczne zwłoki z całego człowieka. Im bardziej oddala się od źródła, tym bardziej się konwencjonalizuje: zostaje zaledwie refleksem pospolitego wyobrażenia, że co ma związek z sercem, musi być durne.

report |

jeśli tylko,  

nie mam innej głowy oprócz tej, którą tracę..

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register