30 november 2010

wiersz 23

z cyklu: 44 wiersze na sztuki


w
wi
wie
wier
wiersz


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 1 | rating: -2/1 | report | add to favorite

Comments:

Rmk,  

Oświadczenie autora! Ponieważ Pan Rafał Muszer ostatnio, a właściwie dzisiaj wstawiając ocenę minusową do kolejno opublikowanych moich 3 wierszy, podobnie jak podpisujący się terminem Michał Małolepszy, działający często tak samo - zdeterminował moje autorskie utwory na niejako bezsensowną niekorzyść. Co może zniecierpliwić niekiedy nawet innych odbiorców /piszę niejako na niekorzyść albowiem uczciwa sztuka nawet opluwana zawsze zachowa swoją godność/. Z niewiadomego dla mnie powodu... Przykre i zaskakujące, iż szanowna osoba jest właścicielem tego serwisu i co jak co powinna przestrzegać regulaminu przez siebie zaakceptowanego, a więc punkt 7.1, a więc szkodliwość dla użytkownika, tutaj przez nagminną negację... Zatem proponuję aby Administrator zablokował zgodnie z tym paragrafem wymienionych wyżej osobników, którzy najwyraźniej działają pod wpływem zmniejszonej świadomości...czy też tworzą zespół robaka internetowego. Czy też co gorsza jest to jednak odpowiedź w pełni świadoma ze względów politycznych, czy wyznawanego światopoglądu, ad art 6.7 i 8 regulaminu. Jeśli więc właściciel pan Rafał Muszer sobie nie życzy moich publikacji na stronie truml.com, powinien mnie bezpośrednio poinformować... Z poważaniem.

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register