Poetry

JaGa
PROFILE About me Friends (2) Poetry (77) Photography (5)



24 march 2011

Piekielna pomyłka

Gdybym nadawał ludziom imiona,
   nazwałbym moją byłą - "Pomyłką",
   takie dźwigała duszy znamiona,
   że cięła słowem jak ostrą piłką.

   Fizjologiczna płynność mówienia,
   ześrubowana trwale ze złością,
   nie zostawiała obiekcji cienia,
   że jest w symbiozie z tą przypadłością.

   W końcu się jednak zaklinowała,
   nie było zbitek głosek seriami,
   gdy się wyniosłem, komu nie miała
   taksować życia, truć godzinami.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/5 | report | add to favorite

Comments:




Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us






Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register