21 february 2015

21 february 2015, saturday ( rozważania całkiem trzeźwe )
tylko się nie śpiesz
bo
kiedy już dopijemy
wino
do ostatniego zdania
i pierwszego prawdziwego spojrzenia
stanie się
 
będziemy się kochać lub nienawidzić
nic pomiędzy
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register