Poetry

heol
PROFILE About me Friends (8) Poetry (78)6 january 2012

splot

przestrzeń nagości
zakrzepła w lawinie nagranych taśm
obrazuje konstruktywność doznań
wywołując ruchome
wrażenia sprawiające
misterium
ciała
obnażone emanują cielesnym aktem
miłosnej substancji
roztopione dłonie w gorączce 
uniesienia potykają się o spazmatyczny
oddech rytmicznego tańca
organicznej fiziologii
harmonia zmysłów podwaja
inwencję ciszy
kolaż obrazowanej wspólnoty
odsłania obiektywny artyzm i 
interpretację wrażeń
percepcyjnie postrzega reakcję
umożliwiając 
słyszenie i czucie
werbalnie określa bodźce
zbliżenia i
happy endu
 


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 1 | rating: 0/6 | report | add to favorite

Comments:

sikimora,  

Taaa, przestrzeń zakrzepła w lawinie. Wysiadamy, nim miłosna substancja eksploduje.

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register