15 november 2010

Zapowiedź cyklu pt. 44 wiersze na sztuki

niech
będzie
rzecz
meta
rzecz
przedziwnie
prosta
ukryte
światło
albo
do
odkrycia
słowa
a
na
pewno
wersy
może
i
linie
świeże
jak
barszcz...
niech
tak
się
stanie!

by
przeciwstawić
się
nie
właściwym
rytmom
grze
na
grze
lub
rozbijanej
naturze
człowieka
pędzie
treści
wzwyż
albo
w
dół

sprzeciw
rozkładowi
świata


październik 2010r.
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register