19 march 2015

19 march 2015, thursday ( Aleksandra )

Aleksandra posmakowała kiedyś kosmosu. Gorzki smak szybko przerodził się w znieczulenie miejscowe, godzinę później - ogólne.
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register