28 june 2012

28 june 2012, thursday ( Narada )

pan dyrektor otworzył
tajne posiedzenie
z porządkiem ustalonym
nie do przestrzegania

krótkie powitanie
wybór protokolanta
nad nieistotą spraw
zażarte dyskusje

ktoś uniósł się bez powodu
i nawet popłakał
inny wszystko wyjaśnił
nie argumentując

należało ustalić cokolwiek
różnice wątpliwości
zostały nierozstrzygnięte
drogą głosowania

wyciągnięto stare wnioski
do sformułowania
podjęto decyzje
dawno już podjęte

uchwalone ponownie uchwalono
aż omówiliśmy sprawy różne
na tym zebranie
jednomyślnie zakończono

                      protokołowałam
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register