Poetry

RemPul
PROFILE About me Friends (7) Poetry (41)8 may 2011

Wena

jak na dłoni
powolnym ruchem
ściele się drżenie twoich palców
krystalizuje - w otoczkach myśli
litera po literze - zostawia
brzemienne siatki niespełnionych snów
w krynolinach dni i nocy
pamięć wierszy - tych niezapisanych

staje się słowem.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 1 | rating: 0/4 | report | add to favorite

Comments:

pierma,  

odbiło się we mnie bravo

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register