Poetry

Jarosław Gryzoń
PROFILE About me Friends (15) Poetry (84)27 december 2010

jezus zszedł z niebios

co to za dźwięk
jakby bose stopy klapiące po niebiańskich schodach
potem śpiewy anielskie
i coś jeszcze co zagłusza to wszystko

to bekanie ludzkich świń
napychających kichy najdroższą w roku paszą
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register