24 january 2013

24 january 2013, thursday ( cordis )

I znowu jestem...
W zakochaniu po raz pierwszym.
On jest jak sauna, w której spotkały się nasze ścieżki.
Leczy gorącem swojego wnętrza, co we mnie bolesne i obojętne.

                                                                                        æ
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register