23 january 2012

Music - Muzyka

Absorbed into the magic - of the song
Forgetting all that makes life wrong
Into this mystical world I forever long
This is where I feel - most strong

Vibrations frequency vibrate my being
Optic nerve’s creation becomes seeing
Brain neurons make it all believing
Into the nether world - I am bleeding

Lost into dimensions thought not to exist
Why others fail to notice, strive to resist
To delve into submission - to the bliss
Given by the music - vibration - so easy to enlist

Flowing through endless universal realms that compound
Gravity’s weight loss - no longer being held down
Unrestrained – floating - unbound
Contentment of being  - and more - is found.

____________________________________________________
Wchłania się do magii - utworu
Zapominając o wszystkim sprawia, że ​​życie źle
Do tego mistycznego świata I zawsze długo
To właśnie czuję - najsilniejszych

Częstotliwości drgań drgania mojej istoty
Nerw wzrokowy jest tworzenie się widząc
Neuronów mózgu sprawiają, że wszystko wierzyć
Do Otchłani - Jestem krwawienia

Utracone do wymiarów myśli nie istnieje
Dlaczego inni nie dostrzegają, starają się oprzeć
Aby wniknąć do uległości - do szczęścia
Biorąc pod uwagę, przez muzykę - wibracje - tak łatwo zwerbować

Przepływając przez niekończące się powszechne światów, że związek
Gravity to utrata masy ciała - nie odbędzie się
Nieograniczone - pływające - niezwiązanego
Zadowolenie z bycia - i więcej - znajduje.

Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz witrynNarzędzie analizy rynkówother poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register