10 december 2012

Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp

He looked into my eyes, through to my want of soul
He knew I desired him but at what cost, what toll?
His beauty of youth so obvious, not to be denied
But morality’s grasp did, our chance to love, belie

Age, the discriminator to each living life
Through its passage, experienced, is much emotional strife
It need not be this way, it makes no common sense
For often and, most certain, it’s to our own expense

We struggle to retain our vibrancy of youth
But each reflective glance, garners the harsher of truth
As each year moves closer toward an unavoidable, death end
It leaves the want to be old and living , harder to defend

Beauty, it’s said, is bestowed to the eye of the beholder
But not if such beauty is found of one young by one older
Attraction should not be defined by the measure of time’s passage
But by the degree loving hearts become emotionally ravaged

To look into the wanting eyes of one’s youthful admirer
Full of innocence and want to fulfill a yearning desire
Ignorant to the morality of adult guilt self impose
Blind to the consequence that yields such advances forever closed.

________________________________________


Spojrzał mi w oczy, aż do mojego braku duszy
Wiedział, chciałem go, ale jakim kosztem, jaki numer?
Jego piękno młodości tak oczywiste, nie odmawia się
Ale moralność jest znajomość nie, nasza szansa na miłość, są sprzeczne

Wiek, dyskryminator do każdego żywego życia
Przez jego przejścia, doświadczenie, dużo emocjonalne kłótnie
To nie musi być w ten sposób, to nie ma zdrowego rozsądku
Za często, a najbardziej pewna, że to na własny koszt

Walczymy, aby zachować naszą żywotność młodości
Ale każdy refleksyjne spojrzenie, spichlerze ostrzejsze prawdy
Jak co roku zbliża się ku nieuniknionej śmierci, końca
Pozostawia on chce być stary i żywą, trudniej bronić

Uroda, to powiedział, jest nadawany w oku patrzącego
Ale jeśli takie piękno można znaleźć z jeden młody przez jednego starszego
Atrakcji nie powinno być określone przez miary czasu fragmencie
Ale od stopnia serc kochających się emocjonalnie spustoszyły

Spojrzeć w oczy chcą czyjegoś młodzieńczej wielbiciela
Pełna niewinności i chcą spełnić pragnienie tęsknota
Ignorant do moralności dorosłych siebie winy nakładają
Niewidomych konsekwencji dającej takie zaliczki na zawsze zamknięte.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/1 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register