6 december 2012

Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego

Composing dark and unsavory tales to freight
The lurid, cursed words to raise a strange delight
Telling of what is oft hidden from the sight of light
The unsavory mention of what goes `bump in the night'

A tale that speaks of twisted minds that plan and scheme
One that consumes the darkest of nightmarish dreams
Rendering a victim's  most heart-wrenching  scream
A callous evilness for emotional gain,  than to be seen

This manner of expression intent on gaining vicarious reward
To be given to those that would likely faint at fear’s door
To garner adrenalin’s rush, demanding one to read more
Of the bloodied and dead, void of suffering the pain and sore.

____________________________________

Komponowanie ciemne i niesmaczny opowieści dla transportu towarowego
W ponury, przeklęte słowa podnieść dziwne upodobanie
Mówienie o tym, co jest często ukryte przed wzrokiem świetle
Niesmaczny wzmianka o co idzie `uderzać w nocy"

Opowieść, która mówi o skręconych umysłów, plan i program
Jeden, który zużywa najciemniejszych koszmarnych snów
Renderowanie ofiary najbardziej wstrząsających krzyk
Gruboskórny szatańskość emocjonalnej zyskiem, niż być postrzegane

Ten sposób intencji wypowiedzi na zdobycie nagrody zastępczej
Aby zwrócić uwagę na te, które to prawdopodobnie słaby na strachu drzwi
Uzyskałaby przypływ adrenaliny'S, absorbujący, aby przeczytać więcej
Z zakrwawioną i martwy, pozbawiony cierpienia bólu i ból.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register