26 january 2012

Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji

I sit alone, isolated in my box

The only external sound

The clock’s tic-toc


I ask myself why am I here

Is for the answer that I fear?


Isolation is not a good thing

The inner mind works

And with it – delusions sing


I fear not for my sanity

But more so for my vanity

Of being one with myself

Like a old dusty book

Forgotten on the shelf


I could change – blow this myth

That life is good

And my breath a gift


But to where do I go

Though I long for adventure

My life seems relegated

To this forlorn indenture


________________________________


Siedzę sam, samodzielnie w mojej skrzynce

Tylko zewnętrznego dźwięku

Zegara tic-toc


Zadaję sobie pytanie, dlaczego tu jestem

Czy na odpowiedź, że mam się lękać?


Izolacja nie jest dobrą rzeczą

Wewnętrzna działa umysł

A wraz z nim - urojenia śpiewać


I nie bój się o moje zdrowie psychiczne

Ale bardziej dla mojej próżności

, Że jest jednym z siebie

Podobnie jak stare zakurzone książki

Zapomniałeś na półce


Mogę zmienić - cios ten mit

Że życie jest dobre

A mój oddech prezent


Ale gdzie mam iść

Chociaż tęsknię za przygoda

Moje życie wydaje się zepchnięta

W tym opuszczony Obligacji


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register