Forums

dobrosław77
PROFILE About me Forums (20) Prose (355)28 october 2017

Czy powszechne prawo Miłości jest warunkiem zbawienia ?

Według Biblii Bóg Wszechmogący jest Prawem Miłości.number of comments: 2 | rating: 0/1 | report | add to favorite

Comments:

dobrosław77,  

@k Proszę o merytoryczną dyskusję związaną z tematem, bo komentarz nie jest związany z tematem.

report |

dobrosław77,  

@k Bóg Wszechmogący jest Prawem Miłości, bo wskazuje na to Dekalog, Biblia, która jest instrukcją życia w systemie duchowo - informacyjnym, oraz Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka, który poniósł śmierć w zastępstwie śmierci człowieka.Aby człowiek był zbawiony, czyli żył wiecznie w nowym systemie duchowo-informacyjnej całości. I nie poniósł wiecznej śmierci w tunelu swoich uczynków, udowodniony naukowo. Spokojnego szabatu - sobota, dnia odpoczynku ustanowionego przez Boga Wszechmogącego w trosce o zdrowie nasze (Rdz 2,2-3)

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register