9 november 2018

9 november 2018, friday ( Fałszywy cudzysłów Nie-wiem )

"Pełne łez są oczy moje, pełne skarg są moje usta,
zasłoniłem swoje oczy niech nie odbijają niczego, brzydota i piękno kaleczą mnie zarówno
cierpienie przyjemność od duszy oddzielają ciało niczym rzeźnicki topór skrwawiony jestem dniem dzisiejszym i lękiem o jutro…"

 Mam nadzieję że Pewnego dnia ja już nie, lecz ludzkość wybije się ponad stan obecny, wzrośnie ponad swój obecny okres postzwierzęcy wzniesie się w niebo możliwości, stając się rozwiązaniem wstopniu większym nawet niż dziś stanowi problem. Wieki po tym kiedy moje nietrwałe ciało rozpadnie się w pył ludzkošć wyrośnie z materialnego i duchowego gaworzenia i analfabetyzmu i wkroczy w okres rzeczywistej świetności, rzeczywistości duchowej, której rozmachu, ani złożoności nie jestem dziś w stanie sobie wyobrazić. Być może odkryje ona np., że szczególna stygmatyzacja przestrzeni lokalnej w celu wytworzenia wyjątków reguł będących podstawą uporządkowania będącego wypadkową złożenia czasoprzestrzeni stanowi reprezentację multiwersum jako zbioru lokalnych wewnętrznie spójnych anomalii. Prawdopodobnie musi więc w większości zbilansowanych uniwersów istniec podstawowa zasada, prawo z którego wynikają wszystkie pozostałe. Jednocześnie subtelność pierwszej zasady wydaje sie być praktycznie nieskończona, jej istnienie umożliwia bowiem istnienie czegokolwiek innego, tak energii, jak i rządzących nią zasad. A może projekt Empatia przekształci się w system operacyjny UBERGEIST zarządzający współdzieleniem AI umysłu. Cel: Wielopoziomowane Myślenie rozumieniem bez zawartości językowej "piaskowanie chaosem" koncepcji początkowej do poziomu złożonej koncepcji najbliższej wnioskowi + translatywne wnioskowanie - moduł dający różne wielojezykowe interpretacje danej koncepcji bądź myślowego konstruktu... itp.

A może w Ziemię uderzy planetoida i wszystkie zwierzęta zginą w morderczym tańcu.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 1 | rating: -1/1 | report | add to favorite

Comments:

alt art,  

suma wszystkich błędów wznosi piramidę, która zawsze będzie nie dokończona..

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register