2 january 2013

Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa

The refuse of others is there to be had
What is consciously wasted can drive you mad
But we dumpster-divers, we’re mighty glad
Our best of hopes is for this to go beyond just a fad
 
From clothing to computers it’s there for the taking
The bounty of goods is the land-fills forsaking
The practice proves environmental change in the making
Even still, some societal laws we are considered breaking
 
A new era of impoverished peoples is overtaking the globe
The gap between have and have-not is alarmingly beginning to unfold
And like the garbage, the poor are being mercilessly left in the cold
Possibly the roots to a People’s Revolution, future generation will be told.
 
____________________________________________
Odpady innych jest to, aby je miał
Co jest świadomie marnuje może prowadzić cię do szału
Ale śmietniku-nurkowie, jesteśmy zadowoleni, potężny
Nasz najlepszy nadziei jest do tego, aby wyjść poza tylko chwilowa moda

Od odzieży do komputerów jest do wzięcia
Bounty towarów jest land-wypełnia opuszczając
Praktyka pokazuje środowisko zmian w zakresie wytwarzania
Nawet jeszcze pewne prawa społeczne jesteśmy za złamanie
 
Nowa era biednych narodów jest wyprzedzanie globe
Luka między mają i nie-jest niepokojąco zaczynają rozwijać
I jak śmiecie, biedni są bezlitośnie pozostawione w zimny
Prawdopodobnie korzenie do rewolucji dla Ludowej, przyszłe pokolenia będą powiedziano.other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register