24 january 2012

Paradoxical Clue - paradoksalne Clue

These words of verse offered up for view
In many ways reflect nothing new
But in the end what they are meant to do
Is simply show life understood, can renew

From birth to death, life charts an unknown course
Often just responding to unseen force
That somehow gets it to where it need go
Even though the reasons for it, is not to know

Is life an illusion, a dream state fulfilled
Or is even something simpler still?

Maybe the answer lies in this paradoxical clue
See what it means to YOU:

Life is to death, as death is to life, one needs the other, to make all things right

Sentient life is but one organism within a matrix to All
Loss to this understanding is where humanity finds its flaw
It need regress to the state where it first began to crawl
To re-instate its being chosen, amongst the many, to stand most Tall

_______________________________________________Te słowa wiersza, które stały się widok
Pod wieloma względami odzwierciedla nic nowego
Ale w końcu co oni mają zrobić
Jest po prostu pokazać życie rozumieć, mogą odnowić

Od narodzin do śmierci, życia wykresów nieznanych oczywiście
Często właśnie w odpowiedzi na niewidzialną siłę
Że w jakiś sposób staje się ona tam, gdzie trzeba iść
Choć powody, nie wiedzieć

Czy życie jest iluzją, stan spełnione marzenie
Czy jest jeszcze coś prostszego jeszcze?

Może odpowiedź tkwi w tym paradoksalnym pojęcia
Zobacz, co to oznacza dla Ciebie:

Życie jest na śmierć, jak śmierć do życia, potrzebujemy innych, aby uczynić wszystko, co prawo

Sentient życie to jeden organizm w matrycy do wszystkich
Strata do tego zrozumienia jest, gdy ludzkość znajduje swój błąd
To trzeba cofnąć się do stanu, w którym po raz pierwszy rozpoczął się czołgać
Aby przywróceniu są wybrane, wśród wielu, stać najbardziej Tall


Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz witrynNarzędzie analizy rynków


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 2 | rating: 0/2 | report | add to favorite

Comments:

Arthur Geddes,  

Nice poem. Many beliefs are based on polarity.

report |

Naykd Poet,  

thanks, the more I examine the paradox that most common life elements represent - I had to find a way to express that sentiment and this is one of them.. glad you liked it - I hope it gave food for thought..

report |other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register