30 january 2012

30 january 2012, monday ( Truth: Fact To Reality - Prawdy: Fakt To Reality )

The complication that arises from having too much idle time coupled with a curious and inquisitive mind and an Internet access, is the opportunity to garner knowledge that leads to a better understanding, comprehension of the reality that encompasses humanity. A reality of knowing that we, all of humanity, are emersed in a nefarious body of deception and lies that has become so comprehensive and insidious, it obliterates any possibility of knowing Truth.  A word that as of this 21st century day, no longer has substantive meaning for any aspect of this realm of human existence.

Ultimately, an individual has only one truth to hold on to:you are born; you die.

The foundation of individual experience, teaching learned, perception to thought and worldly understanding is built upon a lie or contrivance of what was once known as truth. That beyond the stated ultimate truth, every transaction that transpires throughout a human life has a substantive potential to be the fabrication and/or manipulation of the environment of experience.

It is fully expect many would argue against this denunciation of human reality simply because the nay-sayer(s) has not had the opportunity to objectively explore the bubble of deception that comprises this world reality. The convoluting and conspiring that has become so sophisticated as to render the seams and interlacing of falsehoods, invisible to all save for those who take the time to look deeply into the System as metaphorically depicted in the classic movie series The Matrix.

Once the Individual realizes, digests and understands the hypocritic structure of human reality; only then can they shed the obligation and imposed weight of responsibility to participate and serve the System. The caveat to this denunciation is this truth of fact: You will fail in any attempt to disconnect;obliterated by the Administrators via mechanisms strategically entrenched and promulgated by officious, subordinate minions ready to enforce a delusional, false reality.  This is an absolute  certainty enshrined in the knowledge; those of ultimate position of authority to knowing the true state of humanity’s reality have in place layers of safeguards to ensure that such knowledge not be allowed to infiltrate the masses. Every resource, without limit, will be utilized to insure the primacy of their position.  


A moral telling story:

A young man in the course of his worldly journey is told a prophetic tale by as wise looking old man:

     ‘One day, in the very near future, all the people of the world will simultaneously     go mad, insane of mind

Visibly alarmed by the prospect the young man asked what could he do to prevent this from happening to him?

The old man handing the young man a porcelain flask replied; ‘Drink the water contained in this flask at the first sign of such an event and be saved from the scourge.’

Taking the flask the young man departed never to see the old man again.

Sure enough, true to the wise-man’s prophetic teaching the day arrived; the young man realized over the course of the day people all around were going mad; running about hill and dale, screaming incomprehensibly and nonsensically as the ran about. 

Quickly, the young man opened the flask he always held with him, drank the flavourless liquid.

As the clock struck the mid-night hour, everyone within earshot of the young man was raving madly, running in circles, doing irrational things. Everyone had gone stark raving insane of mind as was told to him

As the days and weeks went by, the man in his travels began to realize those around him started seeing that he was different and they reacted poorly to his presence. Soon crowds would gather around him all blathering the same nonsensical gibberish and began to treat him poorly.

As time wore on the young man had come to realize he would have been better not to have drunken of the flask realizing by all around him - he truly, was the one insane of mind

The moral of course: the more one differentiates their Self from the majority, the more likely they are to be deemed the weaker, problematic, to be subject to their persecution.

______________________________________________

Powikłanie,
które wynika z konieczności zbyt wiele czasu bezczynności w połączeniu z
ciekawym i dociekliwy umysł i dostęp do Internetu, jest możliwość
gromadzenia wiedzy, która prowadzi do lepszego zrozumienia, rozumienia
rzeczywistości, która obejmuje ludzkości. Rzeczywistości,
wiedząc, że my, cała ludzkość, są hydroponicznej w nikczemne ciała
oszustw i kłamstw, że stało się tak kompleksowe i podstępna, i eliminuje
możliwość poznania Prawdy. Słowo, że to 21 dzień wieku, nie ma już istotne znaczenie dla wszelkich aspektów tej sfery ludzkiej egzystencji.

Ostatecznie, człowiek ma tylko jedną prawdę, żeby trzymać się: rodzisz się, umierasz.

Podstawą
indywidualnego doświadczenia, ucząc dowiedziałem się, percepcji myśli i
rozumienia świata jest zbudowany na kłamstwie i pomysłowość, co kiedyś
było znane jako prawda. Że
poza ustalone ostateczną prawdą, każda transakcja, że ​​okaże całym
życiu człowieka ma potencjału merytorycznego do produkcji i / lub
manipulacji środowiska doświadczenia.

Jest
w pełni oczekiwać wielu twierdzi przed tym wypowiedzenie ludzkiej
rzeczywistości tylko dlatego, że ba-Sayer (y) nie miała możliwości, aby
obiektywnie zbadać bubble oszustwa, które obejmuje ta rzeczywistość
świata. Convoluting
i spiskowanie, że stało się tak skomplikowane, że czynią szwy i
przeplotu z fałszem, niewidoczny dla wszystkich z wyjątkiem tych, którzy
trochę czasu, aby spojrzeć głęboko w systemie, jak metaforycznie
przedstawiony w klasycznej serii filmów Matrix.

Po
realizuje indywidualne, płyny i rozumie hypocritic struktury ludzkiej
rzeczywistości, tylko wtedy mogą rzucić obowiązku i nałożył ciężar
odpowiedzialności uczestniczyć i służyć System. Zastrzeżenie
do tego wypowiedzeniu tej prawdy fakt: Będziesz nie w każdym odłączał,
zatarte przez administratorów za pomocą mechanizmów strategicznie
utrwalone i opublikowane przez nadgorliwy, sługusów podległych gotowy do
wykonania urojenia, fałszywą rzeczywistość. To
jest absolutnie pewne zawarte w wiedzy tych ostatecznych pozycji
autorytetu, znając stan ludzkości w rzeczywistości mają miejsce warstw
zabezpieczeń w celu zapewnienia, że ​​nie takiej wiedzy mogły przeniknąć
do mas. Każdy zasób, bez limitu, zostaną wykorzystane do zapewnienia pierwszeństwa w ich sytuacji.


Moralne opowiadanie historii:

Młody człowiek w trakcie jego doczesne podróż powiedział prorocze bajki jako mądrzy szukają stary:

     "Pewnego dnia, w niedalekiej przyszłości, wszystkich ludzi na świecie będzie jednocześnie zwariować, szalone umysłu"

Wyraźnie zaniepokojony perspektywą młody człowiek zapytał, co mógłby zrobić, aby temu zapobiec mu?

Starzec
przekazanie młodym człowiekiem kolby porcelany odpowiedział "Drink
zawiera wodę w kolbie na pierwszy znak takiego wydarzenia, a będziesz
zbawiony od plagi".

Biorąc kolby młody człowiek odszedł nigdy nie zobaczyć stary ponownie.

Rzeczywiście,
wierny mądry człowiek-prorockiej nauczania przyszedł dzień, młody
człowiek realizowane w ciągu dnia ludzie na całym były szaleje; biegają
wzgórza i doliny, krzycząc niezrozumiale i bezsensownie jak biegał.

Szybko, młody człowiek otworzył kolby on zawsze trzymał z nim pili smaku ciecz.

Jak
zegar wybił połowie nocy godzinę, każdy w zasięgu słuchu młodego
człowieka bredził szaleństwa, bieganie w kółko, robiąc irracjonalnych
rzeczy. Każdy poszedł wyraźny szalony Bełkot umysł jak kazano mu

W
dni i tygodnie mijały, człowiek w jego podróży zaczęli zdawać sobie
sprawę wokół niego zaczęła widząc, że było inaczej i źle reagowali na
jego obecność. Wkrótce tłumy zbierają się wokół niego wszystkie blathering samo bezsensowny bełkot i zaczął traktować go słabo.

Z
biegiem czasu młody człowiek miał sobie sprawę, byłby lepiej nie mieć
pijany kolby do realizacji przez wszystkich wokół niego - on naprawdę
był jeden szalony umysłu.

Morał
z kursu: im bardziej odróżnia ich od większości Ja, tym bardziej
prawdopodobne są uważane za słabsze, problematyczne, być przedmiotem
prześladowań.list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 7 | rating: 0/2 | report | add to favorite

Comments:

Ye Caterpillar,  

Between "You are Born" and "You Die" how about "You are Aware" ?

report |

Naykd Poet,  

But then how can you be sure and confident that your depth of awareness is built upon truth(s)?

report |

Ye Caterpillar,  

That's a deep question, and you are obviously one who thinks deeply. It feels superficial of me to reply to your diary-writing with a few words. I can't easily formulate such thoughts, within the medium of typing symbols into the internet... I do believe it's good to throw out all falsehood, even if you are left with almost nothing. Wild animals suffer, but not intellectually, that privilege is reserved for Humanity alone. Before we started filling our minds with information, mind was still there, a mirror, capable of reflecting anything. But the empty mind, the baby's mind, the meditating mind - these have awareness without intellectual content, a non-conceptual knowingness. So, underlying the civilized, 'cultural' mind, the 'learned' and trained mind, is an autochthonous, aboriginal and inherent mind. I have heard that this deep original mind is a very happy place to be. I hope we all find it - - - - -

report |

Naykd Poet,  

Not to take issue with your comment `Wild animals suffer, but not intellectually, that privilege is reserved for Humanity alone' but, can we be certain this is true. I just posted a prose that addresses this view that we as human's have taken ourselves out of the equation of what constitutes the formula for life on this planet and hence the imbalance that I speak to in this diary entry. By setting ourselves apart we have become the problem that is literally killing this planet. Our hubris perception of ourselves has led us to this failing and as you suggest; a return to the `aboriginal and inherent mind' would serve us well. But, negatively speaking, we've have travel too long down this wrong path and it will take significant `reboot' to make a significant reprogramming of our system. All the best and thanks for your comments.

report |

Jock Engelman,  

@ Naykd Poet i personally agree with your views on "we have traveled too long down this wrong path and it will talk a significant reboot to make a significant reprogramming of our system" but i still think that for some of us who hold ourselves interlectually high, yet at the same equal level with the nature and the animals who are our companions on this planet, wheather that be humanity or what humanity separates as animals, but i have gotten very close to the traditional aboriginal and inherent mind and spirituality, although i do not agree with everything, i do agree with the general practice that we must look after the land as the land looks after us, and as can be seen with various poetic arts by famous poet Douglas Stewart, we can source the possible thoughts that we may have gotten to the point where as a species we dont even question or consider the land, when we damage the beauty of it in the name and actions of progressing humanity, we already overrun the planet by a extremely severe percentage, and unfortuneately that is apart of our curse, we must keep "improving and progressing in the name of science" i hope that i have added an extra side of the possible way to view this issue, so if you would like to suggest points of views, or possible improvements on my poetic works, (which i am sure that there must be many and plentiful lol)

report |

Naykd Poet,  

I appreciate your input and insight but I would suggest first that you not carry your several thoughts through one sentence. Not to be critical but it makes it difficult to follow the points you are making. From what I take by your comment we are much in agreement however, you hold out to human's being able to find solution through technology and science. Though these advancements have provided us with plenty to be proud for, they have come at a hefty cost to our and the planet's well-being. As to your poems; I've read a couple so far and what I read needs no suggestion for improvement. As my poem Compilations that you commented on; as poet you express your feelings and leave it to whom ever encounters it to take from it what they will. All the best and I will be sure to read more of your works..

report |

Ye Caterpillar,  

Many good points, youse guys, maybe we should open a Philosophy forum? Could be fun! Rather than try to be lucid, I just want to share one of my favourite bits of poetry with youse, it's Lao Tsu... Tao Te Ching, Chapter Twenty-eight Know the strength of man, But keep a woman's care! Be the stream of the universe! Being the stream of the universe, Ever true and unswerving, Become as a little child once more. Know the white, But keep the black! Be an example to the world! Being an example to the world, Ever true and unwavering, Return to the infinite. Know honour, Yet keep humility. Be the valley of the universe! Being the valley of the universe, Ever true and resourceful, Return to the state of the uncarved block. When the block is carved, it becomes useful. When the sage uses it, he becomes the ruler. Thus, "A great tailor cuts little."

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register