8 january 2022

Lingua Franca

I A

w kosmos
spadają wszystkie narzecza

w miazgę
obracają się kraje

jak listki
dryfujące w otchłaniI B


Worlds today at lucidity lane;

Their steps over the bliss -

In the void of moment.II - AHA!


Pustka. Mur za brzozami.

Szczerbaty mur. Jakby

Mnie nie było.


Tylko myśli przesunięte

W chmury - gdy szedłem

Przez zagajnik i ulice


"The Perennial disposition of the World

Is Exhaustion and from There comes

Delight".III - LUCIDITE


Znak. Lucidite. Szepty. Nazywam się... nazywam się lucidite...

Jak blaszak i stado wron, jak Ziggurat, jak słońce,

Płacz;


I dłonie.


Jak topaz w sukni wśród drzew

I potłuczone kolana.

(Cosik wariuję.)
MOTTO"Tam tańczył szaman a Ikar

Stał jak kolumna".
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register