12 october 2020

Znaleźć szczęscie

Próbować znaleźć szczęście
nierealne marzenia
puste słowa
Tylko czy marzenia mogą być realne?
Ich dwoje na huśtawce wspomnień
wzajemne oczernianie się
konflikty moralne
dylematy
Kim jestem?
ta w lustrze kłamie
pustka uczuć
Myślisz że wszystko można kupić
trzeba tylko znać cenę
Ile dasz za mą miłość?
A ile dasz żebym zapomniała o Tobie?
Czy miłość jest prostytutką?
Zbrukasz to święte uczucie?
Miłości która dopiero tli się w mym sercu.

Try to find happiness
unreal dreams
empty words
But can dreams be real?
The two of them on a swing of memories
mutual denigration
moral conflicts
dilemmas
Who am I?
the one in the mirror is lying
emptiness of feelings
You think anything can be bought
you just need to know the price
How much will you give for my love?
How much will you give me to forget about you?
Is love a prostitute?
Are you spoiling this holy feeling?
The love that's just smoldering in my heart.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/3 | report | add to favorite

Comments:
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


wybierz wersję Polską

choose the English version

Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register