8 april 2016

Aborcja, a Istota Istnienia

Życie bez uczuć -
człowiek-maszyna
nie do wyobrażenia!
Człowiek kochający nie zabija
krwawiłaby jego dusza
utraciłby sens istnienia!
Zabija człowiek nienawidzący
śmierć niewinnej ofiary
filarem sensu jego istnienia!

Janusz Józef Adamczyk
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register