Poetry

aleksander jedryczka
PROFILE About me Poetry (15)31 march 2011

One...

kobiety rodziły dzieci
wyruszałem potem
z brudnych peronów
towarowych portów
nigdy nie było
witaj żegnaj
każdą z was całowałem
szescdziesiątką Jacka Danielsa
zapominając cienkim piwem
kobiety
niby moje
acz z wierszy kolegi
perony
porty
lotniska
szescdziesiątka Jacka Danielsa
zapominam was cienkim piwem...
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register