Poetry

Mirek Dębogórski
PROFILE About me Friends (8) Poetry (8)3 september 2021

Człowiek

zmierza ku mnie
nowy człowiek
grudka słońca
ziarnko maku

zacznie pytać
coś tam powiem
i zaraz oddam
go światu

skupi na sobie moją uwagę
na czas jakiś i dni resztę
czy mu oddam co dostałem
wszystko - ile zechce
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


wybierz wersję Polską

choose the English version

Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register