Poetry

monachus
PROFILE About me Poetry (13) Prose (10) Diary (9)14 june 2019

ignis

stulecia zamkniętych powiek
zatracił się w pysze człowiek
 
Patrzyłem, aż wzniesiono trony,
Starowieczny zasiadł.
Jego szata była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jak czysta wełna.
Jego tron - płomienie ognia,
koła zaś jego - płonący ogień.
Strumień ognia wypływał
i tryskał przed Nim.
Tysiąc tysięcy służyło Mu,
a dziesięć tysięcy dziesiątków tysięcy stało przed Nim.
 Księga Daniela
7,9-10
 
 https://www.youtube.com/watch?v=G-zLx5JVMVE


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 2 | rating: -1/1 | report | add to favorite

Comments:

alt art,  

tej nocy szczekali na wiatr do kielicha językiem sądu ostatecznego; pogłębione wyrazy dźwigały trwogę wokół szyi; rozliczą granice dopiero pogrzebani posłańcy..

report |

Jestem,  

Paranoja...

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register