7 march 2019

w zwątpieniu


rzeką płakała na brzegu
rozpacz
gorzko rozpłacz się
łzami rozżalenia rozpłyń się
po rzęsach mniej boli
niż gdy płyniesz po sercu
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register