Poetry

Szyderca
PROFILE About me Poetry (14)8 june 2011

Nagroda

w ojców wierze zrodzony
z twej łaski na świat wydany
wierny twym słowom
sługą twoim się stałem
obce mi były słabości
dzieci adama
nie dałeś mi poznać
miłości kobiety
słowem twym
i wolą zostałem
nic nigdy od ciebie
nie chciałem
jak ojca wielbiłem
ją jak siostrę kochałem
lecz tyś zazdrosny
zamordowałeś
i rzekłeś iż
w tobie pociechę odnajdę

podły
tyś któryś miał być miłością
sukinsynem zostałeś


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/2 | report | add to favorite

Comments:
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register