Poetry

Danuta Kurczewicz
PROFILE About me Poetry (14)3 december 2018

Kategoria spadku

I roztopi się co ziemskie zalewając wnętrze
nieba I pójdziemy grzbietem wody wbrew
kamieniom których nie ma I zaśpiewa cisza
w oku zamykając skojarzenia a na rzęsie
staw zamieszka jego wdzięczny glono-spadek

Ustom przyjdzie się  otworzyć (kto by nie chciał
wybrzmieć w ciszy) ręce o brzeg będą prosić
lecz ich nikt już nie usłyszy


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 1 | rating: 0/3 | report | add to favorite

Comments:

alt art,  

z dobrodziejstwem inwentarza..

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register