Forums

dobrosław77
PROFILE About me Forums (20) Prose (357)


11 november 2017

Czy każda religia jest na słowo honoru ?

Bo według wiedzy świeckiej jest dogmatem i doktryną


number of comments: 6 | rating: 1 |  more 

byłem...,  

A jak Ty uważasz ? Według mnie,jest to stan umysłu...

report |

dobrosław77,  

@Jestem. Każda religia jest na słowo honoru, bo nie ma mocnej podbudowy odkryć nauki, jak Biblia - źródło,wiedzy, wiary i świadomości, zbieżna z odkryciami nauki.

report |

dobrosław77,  

@Krzysztof Konrad Kurc. Biblia zbieżna jest z fizyką teoretyczną, która zza równań matematyczno - fizycznych zobaczyła twórczy umysł Boga Wszechmogącego. Zbieżna z fizyką kwantową, która eksperymentalnie udowodniła, że myśl jest twórcza i wpływa na materię. Odkrycia holograficznej struktury uniwersum, zbieżna ze współczesną fizyką, że materia umownie nazwana jest jednocześnie ciałem stałym i wibracjami energetyczno - informacyjnymi o różnej częstotliwości wibracji, oraz ze współczesną psychologią i parapsychologią.

report |

Atanazy Pernat,  

i czarną magią

report |

dobrosław77,  

@Atanazy Pernat. Szatan nienawidzi głupich ludzi, jak powiedział w channelingu i gardzi nimi, bo powiedział "Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni ? " (Dz. 19,15)

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register