16 august 2012

16 august 2012, thursday ( upadam )

Iskry nadziei nawet na mgnienie oka wiary nie ma,
przecież stoję, przecież płaczę, 
upadam.
Bez skrzydeł lotu, bez Twojej ręki ...

Z wielką tęsknotą
upadam. 
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register