Poetry

Daniel Wiesiołek
PROFILE About me Poetry (6)7 march 2011

Poeta - Ikar I

Na skrzydłach Ikara ku słońcu płynę.
Pióro w strzępach, pikuje i ginę.

Plusk! Otwiera toń barwy atramentu,
słowo mrze w odmęcie, odmętu
myśli człowieczej i pychy poety...

Nic już nie istnieje i to niestety.Częstochowa, 08.10.'09 r.
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register