Poetry

Kika
PROFILE About me Poetry (12) Graphics (2)10 january 2011

Krótka młodość

To wszystko już przeminęło...
Odeszło z wiekiem,
z młodością krótką
jak przebłysk przed grzmotem.
Młode lata tak szybko mijają,
zaś jesień życia trwa...
ciągnie się jak dźwięk za światłem.


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/6 | report | add to favorite

Comments:
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register