Edmund Muscar Czynszak

Edmund Muscar Czynszak

Edmund Muscari Czynszak ur. w Pile poeta, prozaik, autor fraszek Autor tomików poetyckich „Skrawki dnia” „W sieci czasu” „Zapisane na ścianie” (Wydawnictwo Media Zet) oraz „ Analiza codzienności” (Miniatura Krakowska). W grudniu 2017 ukazuje się pierwszy zbiór opowiadań „DOPEŁNIENIE” (Wydawnictwo Media Zet). Jego teksty znajdują się dwóch almanachach wielu antologiach oraz wydawnictwach zbiorowych. Laureat regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na fraszkę pt. „Teściowa w Inowrocławiu” , Nagrody Publiczności w Turnieju Jednego wiersza w 15. edycji Nadnoteckich Dni Literatury; wyróżniony publikacją wiersza w XVI Agonie Poetycki „O Wieniec Akantu”. Publikuje swoje teksty na łamach prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej, takich jak miesięcznik literacki,, Akant" i „Radostowa". Jego wiersze znajdują się w wielu antologiach almanachu i innych wydaniach zbiorowych. Tłumaczone na język angielski, były wielokrotnie wyświetlane na murach przy ul. Brackiej w Krakowie - znalazły się w książce „Wiersze na murach” (Kraków 2013). Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Sinobrodych Poetów.


number of arts: 592
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register