22 november 2015

21 november 2015, saturday ( Wyznanie )

Ciemność twych oczu wybudziła ze snu i mnie.
Twierdzę z ręką na sercu, że w całym tym spektaklu to one główną rolę grają...
Zagrzmiało w mym sercu! Błyskawice jednak w twych źrenicach początek swój mają.
Obleśność twa trwać zawsze nie będzie. Coś w sobie masz nieznajomy...
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register