About

Korporacja Ha!art
PROFILE About me Events (1) Forums (6)

Korporacja Ha!art

Korporacja Ha!art

Korporacja Ha!art to krakowska instytucja, której celem jest promowanie nowych zjawisk w kulturze. Korporacja Ha!art wydaje młodą prozę i poezję, przekłady literatury zagranicznej, albumy, antologie, książki teoretyczne i tomy rozmów w ramach kilkunastu linii wydawniczych: Linii Radykalnej (red. Jan Sowa), Wizualnej (red. Ewa Małgorzata Tatar), Filmowej (Kuba Mikurda), Krytycznej (red. Grzegorz Ja nkowicz), Prozatorskiej (red. Piotr Marecki), Poetyckiej (red. Piotr Marecki), Teatralnej (red. Iga Gańczarczyk), Muzycznej (red. Daniel Cichy), serii Liberatura (red. Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik), serii Proza Obca (red. Grzegorz Jankowicz), serii Literatura Non-fiction (red. Piotr Marecki) oraz serii Teoria i Praktyka (red. Przemysław Pluciński i Jan Sowa). Dotychczas wydaliśmy 38 numerów pisma „Ha!art”, ponad 200 tytułów, zorganizowaliśmy ponad 10 festiwali i wystaw, kilkanaście konkursów literackich, kilkanaście sesji naukowych oraz kilkaset spotkań poświęconych nowej kulturze. To my dajemy przestrzeń do dyskusji na tematy funkcjonujące na marginesie kultury (literatura mniejszości seksualnych, literatura internetu, liberatura, avant-pop) oraz dla działań nie mieszczących się w kulturowym mainstreamie. Nasze cele realizujemy również poprzez prowadzenie Księgarni Korporacji Ha!art w Bunkrze Sztuki, w której można dostać trudno dostępne, niszowe książki, czasopisma kulturalne i społeczne, muzykę alternatywną oraz tanią sztukę autorstwa znanych artystów młodego pokolenia.

website: http://ha.art.pl


number of arts: 6
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register