21 october 2012

21 october 2012, sunday ( Niechaj w niebiesiech komponuje )

Dzisiejszy dzień tuż po północy zacząłem zaskoczony wiadomością radiową. ZMARŁ PRZEMYSŁAW GINTROWSKI.
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register