Kazimierz Sakowicz


zapisane


 
jeśli poezja jest tylko wymysłem poetów
szybko przebrzmiewa
gdzieś na wyrębach pamięci
gaśnie wymiar duchowej walki
tylko litery zapisane w wersach
ciasny cień za sobą ciągną
 
to co w poezji wieczne
dotyka wieczności
i warto o tym pamiętać


2010-09-21https://truml.com


print