Kazimierz Sakowicz


sami z siebie


 
sami z siebie niezdolni aby kochać
wierzymy w boga sukcesów
mając nadzieję że będzie lepiej
stajemy po latach przed murem obojętności
patrząc jak uzbierane w trudzie zanika
a słowo staje się mieczem obosiecznym
widzimy co chcemy zobaczyć
wierzymy jeśli doświadczamy zawierzenia
jesteśmy gdy nie ma w nas próżności
kochamy gdy będzie w nas ziarno pokory


2015-06-24https://truml.com


print