mua


nie kołysanka


dzień następny przepiękny zaliczony
tak szybko ku nieuniknionemu
prowadził 
do lepszego i nowszego
ja 
 
choć pod koniec rzygam
” niepełno strawionymi ” puti puti n
a zasypiając tulę
ćmole co jeszcze ćmią
aaa

nadal jestem przeciw
wyrżnięciu stu białych
by uratować jedną czarną
owcę

we śnie zapiszę się do klubu
czarnych 
aaa...https://truml.com


print