kim167


nic.


wiesz
lubiłam twoje dłonie
w nich mieścił się
cały mój świat

dzisiaj kiedy przeglądam
zagięte już fotografie
nie czuję nichttps://truml.com


print