ulotna


Toksyczność


uśmiecham się
słowa okrągłe i ciepłe
podaję na tacy
nie patrzę w oczy
oprawcy
powolne umieranie
w klatce
frazesówhttps://truml.com


print