LadyC


nie-znacz(e)nie


słabsze są tylko znaczenia a może
mówię mniej niż 

zwykle
nie wystarczało za nie
tak za tak
 
teraz blednę  


 https://truml.com


print