Gawron


Proverbium


Bycie normalnym, to wypieranie się własnego szaleństwa. Zazwyczaj poprzez przypisywanie go innym.https://truml.com


print